Bus

Rijbewijs D

Wanneer u bus wilt rijden, moet u rijbewijs D halen. Een bus is een motorvoertuig voor het vervoer van meer dan 8 personen, exclusief de bestuurder. U kunt op het kentekenbewijs (deel 1a) van het voertuig zien of het voertuig een bus is. Indien je als buschauffeur aan de slag wilt, dan moet u ook het diploma vakbekwaamheid personenvervoer (Code 95) halen. Voordat u examen voor rijbewijs D kunt doen, moet u aan de volgende eisen voldoen:

 • Je bent minimaal 18 jaar
 • Bent in bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs B
 • Een geldige positieve uitslag van het theorie-examen Verkeer en Techniek (RV1)
 • Een geldige positieve uitslag voor het theorie-examen Administratie Personenvervoer (V2D)
 • Je hebt een verklaring van geschiktheid CDE

Rijbewijs DE

Mits u met de bus ook een aanhanger wilt trekken waar meer dan 750 kg in mag, dan is rijbewijs E bij D verplicht. Om het examen voor rijbewijs E bij D te kunnen doen, moet u aan de volgende eisen voldoen:

 • Je bent minimaal 18 jaar
 • Bent in bezit van een geldig Nederlands rijbewijs D
 • Je hebt een verklaring van geschiktheid CDE (3 jaar geldig)

Code 95

In september 2008 is voor de vrachtauto een Europese richtlijn ingegaan met daarin bepaalde eisen voor het beroep van buschauffeur. Vanaf 7 september 2008 geeft CCV geen buschauffeursdiploma’s meer af. Een code op het rijbewijs vervangt het CCV-B chauffeursdiploma. Deze code is vijf jaar geldig.

Als je de Code 95 vakbekwaamheid bij het rijbewijs D wilt halen, dan volgt u dit examentraject :

 1. Theorie-examen Vakbekwaamheid D deel 1 (Verkeer & Techniek) / (RV1):
  50 meerkeuzevragen waarvan er minimaal 40 goed moeten zijn om te slagen
 2. Theorie-examen Vakbekwaamheid D deel 2 (Administratie personenvervoer) / (V2D):
  50 meerkeuzevragen waarvan er minimaal 40 goed moeten zijn om te slagen
 3. Theorie-examen Vakbekwaamheid D deel 3: (Administratie Personenvervoer Cases) / (V3D):
  Drie cases met elk 15 gesloten vragen. Voor V3D geldt dat er 36 vragen van de 45 goed moeten zijn. De uitslagen hiervan zijn 2 jaar geldig.
 4. Toets besloten terrein D (VPBD)
  De rijschool neemt deze toets af op een door CCV gecertificeerde locatie en onder toezicht van CCV. Tijdens deze toets is er vooral aandacht voor voertuigcontrole en manoeuvreren. De opleiding duurt de gehele dag en de toets besloten terrein D duurt 30 minuten. De uitslag hiervan is 2 jaar geldig.
 5. Praktische toets D (VPTD)
  Rijschool Dekker neemt deze toets af op een door CCV gecertificeerde locatie en onder toezicht van CCV. Tijdens deze toets is er vooral aandacht voor:

  • Het laden en lossen en vastzetten van lading
  • Voorkomen van criminaliteit en illegaliteit
  • Voorkomen van fysieke risico’s
  • Invullen van een Europees schadeformulier
  • Maatregelen bij noodsituaties
  • De opleiding duurt de gehele dag en de praktische toets D duurt 30 minuten.
  • De uitslag hiervan is 2 jaar geldig.

Vrijstelling
Sommige beroepsbestuurders zijn vrijgesteld van het hebben van een geldige code vakbekwaamheid. Neem hiervoor contact met ons op.

Belastingaftrek
Handig om te weten is dat deze opleiding een aftrekpost (opleidingskosten) bij de belastingaangifte kan zijn. Hoeveel u kunt aftrekken is van uw situatie afhankelijk. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de belastingdienst. (0800- 0543)

Voor verdere informatie of voor aanmelding kunt u contact opnemen met Allroad via 040 – 555 55 55 of per e-mail.

Beroepsopleiding wordt verzorgd in samenwerking met

Wij helpen je graag verder met je opleiding, neem contact op!

Voor alle opleidingen hebben wij een oplossing. Wij praten je graag bij over de mogelijkheden.
Neem contact met ons op en bel 040 – 555 55 55